Автомобилни газови уредби на природен газ и пропан бутан – безопасно ли е?

Използването на пропан бутан или природен газ (метан) за гориво  е напълно безопасно. Монтирането и експлоатацията на автомобилните газови уредби се регулира стриктно. Също така при разглеждане на безопасността при използването на  пропан бутан и природнен газ, трябва да се посочат – температурата на възпламеняване и пределната концентрация на взривяване. В таблицата са посочени свойствата на основните горива използвани за двигатели с вътрешно горене

Свойства

Природен газ

(метан)

Бензин

Дизел

Пропан бутан

Взривоопасна концентрация;Долна , %Горна,  % 515 1.47.6 0.65.5 2.19.5
Температура на самозапалване, ºС 550 301 230 450

При  автомобилните газови уредби горивото се съхранява в бутилки  под налягане. По този начин се изключва проникването на въздух, тоест образуването на взривоопасна концентрация. При резервоарите с бензин и дизел винаги има въздух и особено през летните месеци опасността е значителна.

Пести ли пари използването на газови уредби?

Автомобилни газови уредби се използват основно поради екологични или  финансови съображения.  В Северна Америка водеща е екологията, но в Европа основен мотив за монтирането на газови уредби е финансовият. Цената на втечнените въглеводородни газове (пропан бутан, LPG, метан) е с около 50% по-ниска от цената на бензина и дизела. Но автомобилните газови уредби имат и технически предимства, които също водят до пестене на пари откъм техническа поддръжка

Преди да започна искам да отбележа, че газовите уредби са съвместими с чип тунинг!

Сместа от пропан бутан има октаново число 108, това е много повече от, който и да е бензин предлаган на пазара. Газа изпълва целия обем на горивната камера преди възпламеняване и изгаря в цилиндрите на двигателя без детонации, като образува по-малко нагар по запалителните свещи, и предизвиква по – малко окисляване на двигателното масло.  След монтиране на автомобилни газови уредби, двигателите работят в по-благоприятен режим, това води до увеличаване на ресурса им с 30 -40%. Използването на газови уредби удължава експлоатационните параметри на ламбда сондиите  и катализаторите, а това са сравнително скъпи детайли.

При конверсиите дизел на метан, поради чувствителното намаляне на отделящите се при изгарянето на дизела – сяра, серни окиси и сажди, се увеличава периода, през който  с необходимо да се извършва подмяна на филтър за твърди частици (DPF).

 


Какво гориво използват автомобилите с газови уредби?

Втечнен нефтен газ /Liquefied petroleum gas (LPG) / или газ пропан бутан  е запалима смес от въглеводородни газове, използвани като гориво за автомобилни газови уредби (АГУ). В различните страни на пазара се  предлагат смеси  с преобладаващ пропан (C3H8) или бутан (C4H10), но най – често се предлага смес от пропан и бутан . В зависимост от сезона  горивото за автомобили с газови уредби е с преобладавщо количество пропан – през зимата и бутан – през лятото.

         При нормални температура  и налягане сместта от пропан бутан ще се изпари, затова горивото при автомобилните газови уредби се съхранява под налягане в стоманени бутилки. Те обикновено са пълни между 80% и 85% от капацитета си, за да се даде възможност за топлинно разширение на съдържащата се течност. Съотношението между обема на изпарения и втечнения газ варира в зависимост от състава, температурата и налягането, но обикновено е около 250:1. Налягането, при което сместа от пропан и бутан става течност, също варира в зависимост от състава и температурата.   За чист бутан то е 2.2 бара за при   20 ° C, като при покачване на температурата до  55 ° C  налягането достига 22 бара. Сместта от пропан и бутана е по – тежка от въздуха,  при теч, газа се стели към земята.

Сместта от пропан и бутан е с по-ниска енергийна плътност в сравнение с бензина, така че еквиваленият разход на гориво е по – висок. Но завишеният с 5 – 10 % разход на гориво се компенсира от средно 50% по – ниската цена в сравнение с бензина, което прави изпозването на автомобилни газови уредби (АГУ) икономически по – изгодно.

Броят на автомобилите с газови уредби постоянно нараства. Вече  над 13 милиона превозни средства използват  за гориво пропан бутан. Годишната консумация на въглеводородни газове превишава 20 милиона тона.