Основни елементи на газови уредби тип газов инжекцион

Производителите на газови уредби предлагат разнообразна гама от системи тип газов инжекцион. Комплектовката е различна, но всеки газов инжекцион има следните основни елементи:

–          Редуктор-изпарител  –  за оптимална  работа на двигателя е нужно, втечненият газ от резервоара да се трансформира предварително в газообразно състояние чрез изпаряване и след това неговото налягане да се понижи до зададените параметри. Тези операции се извършват от редуктор-изпарител.  В общо тяло са комбинирани, топло преобразовател и един едностепенен или двустепенен филтърен редуктор за налягане. Всеки редуктор-изпарител за газов инжекцион има определена производителност.

–          Електромагнитен клапан за газ –  затворен спирателен вентил  действащ на принципа на електромагнитна индукция. Контролира се с регистриране на електрически сигнал. Поставя се на тръбите подаващи газов флуид към регулатора. В повечето електромагнитните клапани използвани за газови уредби има сепаратор за твърди частици.

–          Сонда /мултиклапан или още нивомер/ – монтира се на бутилката,  изпълнява стандартната функция да позволява зареждане до определено ниво или 70% от вместимостта на съда. Освен това показва наличното количество газ в бутилката. При всички газови уредби сондата разполага с няколко типа защити и задължително притежава един или два крана за механично спиране на газа. Най-съвременните модели,  така наречените евро сонди, освен всички задължителни защити притежават и електро регулатор, който стопира изхода на бутилката, когато се загаси двигателя на автомобила.  Така подсигурява допълнителна безопасност на уредбата.

–           Филтър за изпарената газ – служи за предпазване на рейката от запрашване. Представлява тяло от алуминиев корпус с два винтила, за вход и изход на газа. Сепариращото тяло е от полиестерен материал.  Поставя се между изпарителя и рейката.

–          Ключ газ/бензин – малко електронно ключе, чрез което се осъществява цялата връзка с инсталацията. Вгражда се на арматурното табло и дава възможност на водача на превозното средство да контролира режима на работа – на газ – автоматичен или на бензин. Указва наличието на гориво в бутилката /ако има сензор за ниво/.  Издава звуков и светлинен сигнал при промяна на ползваното гориво. При свършване на газа и автоматично преминаване на бензин издава продължителен звуков сигнал..

–          Рейка за впръскване на газ  /така наречения зъбен гребен/ – електромагнитни дюзи за впръскване на флуид под налягане, който са захванати в тяло с алуминиев корпус.  Всяка рейка притежава от една до четири дюзи. На база съпротивление на бобините намотки има бързи и бавни рейки, според дадения автомобил се избира рейка с нужната му скорост. Всяка рейка има дадени параметри за хода на буталцата, след пробег на повече километри или употреба на лоша газ, тези параметри се променят и оттам се променя подаваното към двигателя количество гориво. Препоръчително е след пробег от 40-70 000 км. рейката да бъде проверена и да се напасне с висока прецизност на специален микрометърен стенд.

–          Електронен блок за упраеление на газов инжекцион –  вид микропроцесор, съизмерим по технически характеристики с бензиновия компютър на превозното средство.  Получава  данни от бензиновото ECU и от собствените сензори на монтирания газов инжекцион, разчита данните, след което ги обработва и разпределя доставката на газ, чрез газовите дюзи. Микропроцесорите на газовите уредби, имат заложен собствен алгоритъм за самопренастройване на уредбата, чрез него става възможно примерни първоначални настройки, като се задава една персонална горивна крива, която не е чак толкова прецизна. Това програмиране не е достатъчно за оптималната работа на инсталацията, нужно е да се направи финна настройка в движение, като се оптимизират тези персонални параметри спрямо даденото превозно средство, само при движение можем да се разбере, какви са необходимостите на дадения двигател.

–          Резервоар / бутилка за газ/ –  съд за съхранение на газовия флуид . При газови уредби за пропан- бутан  е разчетен за работно налягане 1,6 МРа  и изпитателно налягане 2,4 МРа. Естествено щом е съд под налягане задължително подлежи на технически преглед, като при инсталирането се издава  паспорт на съда. Всяка година минава на профилактика, като се отбелязва с подпис и печат в паспорта, а на бутилката се поставя стикер за техническа й годност. Основно изискване за безопасност на бутилката е резервоарът да се запълва не повече от 70% от вместимостта му. За подсигуряване на това условие към резервоара се поставя мулти регулатор или сонда.

–          Сензори за газов инжекцион – поставят се при инсталирането на газави уредби, чрез тях газовия софтуер черпи данни за нужните му параметри. Задължително всеки газов инжекцион притежава температурен сензор на изпарителя,чрез него електронният блок определя при каква температура да се премине автоматично на газов флуид. Препоръчително е да се монтира температурен сензор на рейката за впръскване. Той служи за разпределение на подаваното гориво спрямо температурата на рейката. При някой инсталации се замерва вакум от смукателния колектор. Използва се и сензор за налягане, който проследява налягането на изпарителя. Тези два сензора за вакум и налягане, могат да бъдат комбинирани в едно, така подават комбинираните параметри или така нареченото диференциално налягане.

 

Има ли рискове за двигателя при дизел-матан?

Много често задаван въпрос от нашите клиенти. Ето защо ще обясним накратко за какво става на въпрос в действителност при поставяне на газов инжекцион на дизелов автомобил.

Дизеловият мотор е многократно по-надежден и здрав от бензиновия. По самия си замисъл той е много по-натоварен и изискванията към него са високи. Не сте ли забелязали, че коли на по над 300 000 км все още не харчат масло? Това е така, защото моторът е по-здрав.

Нека погледнем от страната на метана. Дали метанът се отразява добре или зле на двигателя? Реално погледнато в София има таксита с газови уредби на метан, които са на около 700 000 км. Който и да питате от собствениците им ще посочи, че монтажът на газова уредба щади двигателя.

Един от основните фактори за дълговечност на двигателя е неговото смазване. За това и направихме множество наблюдения на правени от нас автомобили с газови уредби на дизело-метан. Изводите са следните:

 • Преди монтажа на газовата уредба, маслото почерняваше след няколко дена след смяната. След монтажа на газов инжекцион за дизел маслото дори и след 2000 км е бистро.

 • Големи производители на двигатели, който предлагат хибриди за работа на дизел и метан, посочват че може дори да се увеличи пробегът преди смяна на масло.

 • Това означава, че колата с дизело-метан ще има масло с по-високи характеристики по-дълго време, т.е моторът ще може да изпълнява своите функции в по-добри условия.

Газови уредби на метан, предимства

Природният газ като ресурс се характеризира с редица предимства, ще посочим част от тях. Това предимство се отнася и за автомобилите с газови уредби и с газов инжекцион или конвенционални АГУ.

По-икономично – Един от главните въпроси при използването на природен газ (метан) вместо електричество, течно или твърдо е въпросът за икономическата целесъобразност от тази замяна. В общия случай цената на природния газ е с пъти по-ниска от тази на течните горива. Един кубичен метър природен газ преизчислен като енергиен еквивалент се равнява на един литър леко гориво (нафта или бензин) и на 1,35 Кг. Пропан-бутан при относително тегло 0,8. Това е в сила и за автомобилите. Реално кубик метан в кола с газова уредба е еквивалент на литър основно гориво. Ето и примерна таблица:

Вместимост в литри / Количество метан кг / Равностойност на бензин литри / Пробег в км при разход 9л/100 км
30    5,16    8,25    92
40    6,875    11    122
42    7,94    11,55    128
56    9,625    15,4    171
58    9,668    15,95    177

По-екологично – Използването на природен газ (метан) води и до намаляване на вредните емисии. Източници на емисии на вредни вещества и парникови газове има във всички сектори на икономиката на страната. Основните източници на тези замърсители са:
•    Производството на енергия в топлоелектрическите централи;
•    Горивните процеси в индустрията (в т.ч. и производството на електроенергия);
•    Битовото горене;
•    Добивът и преработката на изкопаеми горива;
•    Селското стопанство;
•    Третирането и депонирането на отпадъци;
•    Не-горивните производствени процеси;
•    Транспортът.

При изгарянето на 1000 м3 природен газ и еквивалентните количества мазут в отоплителна централа и въглища в бита се отделят:

Съпоставка на горива  – въглища, мазут и природен газ

Вредни вещества    Въглища    Мазут    Природен газ
Серни оксиди, kg    198,45    65,56    0
Азотни оксиди, kg    6,78    6,88    1,7
Въглероден оксид, kg    5,81    0,57    0,68
Въглероден диоксид, kg    2934    4188    1897
Тежки метали, kg    0,421    2,377    0,005
Прах /сажди/, kg    46,63    1,15

Газовите уредби намаляват вредните емисии!

Газов инжекцион…!!! Защо да избера газов инжекцион ? Струва ли си  да плащам безбожно скъпо гориво ?  Имали смисъл от газова уредба ?  Това са въпроси, които всеки един от нас си задава, когато спре на бензиностанцията. Новите газови инжекционни системи са създадени с тази цел – да се наслаждаваме на шофирането , и  то на приемлива цена.

Газовите и метанови инжекционни системи последно поколение предлагани от нас са със съвременна електроника. Тя се управлява от софтуер , позволяващ прецизно дозиране на количеството гориво, постъпващо в двигателя, изключително гъвкави настройки.

Позиция за високите цени на горивата

Цените на горивата са вече непосилни. Хората се чудят как да си карат колите. Тези цени са непосилни за масовия човек. Ето защо ние подкрепяме стремежите за цени на горивата съпоставими с доходите на хората. Нека дизеловото гориво да бъде и 5 лв./литър, но да можем да си го купим.

Ние се стремим да предлагаме различни решения – газови уредби, газов инжекцион, конвертиране за дизел на метан и пр. С това се целим да подпомогнем процесите на:
–    По-лесна мобилност. Да могат автомобилите да се ползват без ограничения поради цената на газ, бензин и дизел.
–    Инсталиране на газови уредби за подобряване на екологията.
–    Насърчаване на иновативните технологии в транспорта.

За момента предлагаме единствено решения за газови уредби и дизел на газ с монтаж на газов инжекцион. Новата технология е ЕКО тунинг – без инсталиране на уредби. Очаквайте и включване на нови технологии за икономия на гориво в транспорта.

Нека развиваме алтернативните форми за енергия и да ги внедряваме за по-добра мобилност и по-зелена околна среда.

Решение за цените на горивата

Решение за цените на горивата

Автомобилни газови уредби на природен газ и пропан бутан – безопасно ли е?

Използването на пропан бутан или природен газ (метан) за гориво  е напълно безопасно. Монтирането и експлоатацията на автомобилните газови уредби се регулира стриктно. Също така при разглеждане на безопасността при използването на  пропан бутан и природнен газ, трябва да се посочат – температурата на възпламеняване и пределната концентрация на взривяване. В таблицата са посочени свойствата на основните горива използвани за двигатели с вътрешно горене

Свойства

Природен газ

(метан)

Бензин

Дизел

Пропан бутан

Взривоопасна концентрация;Долна , %Горна,  % 515 1.47.6 0.65.5 2.19.5
Температура на самозапалване, ºС 550 301 230 450

При  автомобилните газови уредби горивото се съхранява в бутилки  под налягане. По този начин се изключва проникването на въздух, тоест образуването на взривоопасна концентрация. При резервоарите с бензин и дизел винаги има въздух и особено през летните месеци опасността е значителна.

Промени в българското законодателство касаещи регламентиране на монтиране и експлоатация на автомобилни газови уредби

С постановление  №338 от 09.12.2011г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет (обнародвано в Държавен вестник бр.99 от 16.12.2011г.),  от 01.01.2012 г. в Наредба за устройството, безопасността, експлоатацията и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове са заличени всички текстове отнасящи за автомобилни газови уредби. От началото на 2012 година наредбата не се отнася за автомобилните газови уредби.

При обнародване на нова наредба или друг регламентиращ документ относно монтирането, експлоатацията и прегледите на автомобилни газови уредби, ще Ви информираме свовеременно.

Още правна информация.

Газови уредби за дизел и бензин

CNG  &  DIZEL   –   МЕТАН  на  ДИЗЕЛ

Монтаж на  Метанова Инжекционна Система  –  Пригодена за дизелови автомобили с 4 цилиндрови двигатели 2800 лв. / 60 л. бутилки (олекотен вид).
Цена на уредбата, без бутилка 2200 лв.

Монтаж на –  Метанова уредба  – Пригодена зa дизелoви автомобили с 4 цилиндрови двигатели 2200 лв. / 60 л. бутилки  (олекотен вид).
Цена на уредбата, без бутилка 1600 лв.

LPG & DIZEL    –    ПРОПАН-БУТАН на ДИЗЕЛ

Монтаж на  –  Пропан-Бутанова Инжекционна Система  –  Пригодена  за дизелови автомобили с 4 цилиндрови двигатели – 2200лв.

Монтаж на   –  Пропан-Бутанова Уредба  –  Пригодена за дизелови автомобили с 4 цилиндрови двигатели – 1800лв.

Предлагаме и ЛИЗИНГ!

БЕНЗИНОВИ АВТОМОБИЛИ – ЦЕНИ

Газови инжекционни системи за бензинови автомобили с:

 •  4  Цилиндрови двигатели от 750 до 980 лв.
 •  6  Цилиндрови двигатели от 1150 до 1650 лв.
 •  8  Цилиндрови двигатели от 2150 до 2450 лв.
 •  12  Цилиндрови двигатели от 2500 до 3600 лв.

На  изплащане без първоначална вноска и с 5 години гаранция!

/Цените са с ДДС/

Запази своя час на тел. 0898 926 773

Йордан  Младенов

Газови уредби и използване на природен газ – метан

Когато говорим за газови уредби не може да подминем темата с метан. Какво е природен газ и какви са неговите характеристики.

Природният газ е естествен въглеводороден продукт – смес от метан (над 98%), етан, водород и инертни газове. Представлява лек, безцветен, без мирис и вкус, безвреден, нетоксичен и високо калоричен газ. Калоричността на природния газ е около 8 000 ККал, а газовите уреди достигат коефициент на полезно действие над 96%. Състав на природния газ доставян от Русия. (СН4) 98,52%, (С2Н6) 0,34%, (С3Н8) 0,13%, (С4Н10) 0,03%, (СО2) 0,03%, (N2) 0,93%, (Н2S) мн ниско съдържание.

След добиването му от недрата на земята природният газ достига до потребителя по тръбопроводи или компресиран в бутилки за високо налягане. Освен гориво природният газ е суровина за химическата промишленост, моторно гориво, технологична среда и преди всичко – достъпен, икономичен и екологичен енергиен източник.
Природният газ в България се доставя от Русия. След неговото добиване той е фино пречистен от всякакви примеси и вода в тъй наречените ‘сушилни за природен газ’ (Чистият газ е важен за системите от класа на газови уредби, особено на газов инжекцион). Когато природния газ е готов, той бива компресиран в магистралните газопроводи под налягане, за да може да бъде транспортира. Налягането в порядъка на 50 бара.
Когато природният газ пристигне до мястото на неговото потребление, например в града, неговото налягане бива значително редуцирано посредством съоръжение наречени АГРС (автоматична газово регулаторна станция). В града се срещат предимно два вида газови мрежи. Такива под високо налягане и такива под ниско налягане. Мрежите с високо налягане се използват за захранване на големи обекти и да осигуряват големи количества на природен газ. Често биват наричани “опорни мрежи”. На тези мрежи са свързани и метанстанциите, които зареждат автомобилите с газови уредби.
Преди достигането на природния газ в дома например, неговото налягане се редуцира още веднъж, като налягането е 800 пъти по-малко от колкото в джобна газова запалка. Редуциращите съоръжения са снабдени с автоматични отсекатели, които спират подаването на газ при евентуална авария.
Веднъж достигнал до мястото на потребление природният газ тече по високо обезопасена “вътрешна газова инсталация” и достига до всеки отделен газов уред, за отопление, готвене, топла вода, охлаждане дори и за производство на електроенергия. Освен този начин на доставка на природния газ съществуват и алтернативни форми. Ако няма изградена газова мрежа до мястото на потребление, природният газ може да бъде компресиран в съдове под високо налягане, да бъде транспортиран до мястото на потребление и да захрани газовата инсталация. Методът е изключително подходящ за отдалечени райони, до които е неефективно изграждането на газопровод. Това решение се прилага особено много при мобилните метанстанции за зареждане на автомобили с газови уредби на метан.

Монтаж на газови уредби

Една малка част от нашите монтажи на

  Дизел + Метан  и  Дизел + Пропан–Бутан

Рено 420dci-команреал- 2003г. 30%Дизел - 70%Метан   Драгажен флот ИСТАР АД - Пристанище Свищов

Рено 420dci-команреал- 2003г. 30%Дизел – 70%Метан Драгажен флот ИСТАР АД – Пристанище Свищов

 

Рено 420dci-команреал- 2003г. 30%Дизел - 70%Метан

Рено 420dci-команреал- 2003г. 30%Дизел – 70%Метан Драгажен флот ИСТАР АД – Пристанище Свищов

 

30% Дизел - 70% Метан

Рено 420dci-команреал- 2003г. 30%Дизел – 70%Метан Драгажен флот ИСТАР АД – Пристанище Свищов

 

Мерцедес-Атего. Хлебозавод Русе

Мерцедес-Атего. Хлебозавод Русе

 

Ивеко Дейли команреал- 2002г. 30%Дизел - 70%Метан Елиаз ООД - Хлебозавод Горобляне

Ивеко Дейли команреал- 2002г. 30%Дизел – 70%Метан Елиаз ООД – Хлебозавод Горобляне

 

Нисан Патфиндер 2,5D 190к.с. 2006г. 30%Дизел - 70%Метан

Нисан Патфиндер 2,5D 190к.с. 2006г. 30%Дизел – 70%Метан

 

БМВ X5 МЕТАН ДИЗЕЛ

БМВ X5 v6 3.0d Преработен на 30% Дизел – 70% Метан

 

Mercedes E 200 CDI 30% Дизел - 70% Метан

Mercedes E 200 CDI 30% Дизел – 70% Метан

 

Шевролет Каптива 2006г. Преработен на 30%Дизел – 70%Метан

Шевролет Каптива 2006г. Преработен на 30%Дизел – 70%Метан

 

Киа Каренс Преработен на 30% Дизел - 70% Метан

Киа Каренс Преработен на 30% Дизел – 70% Метан

 

Киа Карнивал 2.9D Преработен на 30%Дизел - 70% Метан

Киа Карнивал 2.9D Преработен на 30%Дизел – 70% Метан

 

Ивеко Дейли Преработен на 30% Дизел - 70% Метан

Ивеко Дейли Преработен на 30% Дизел – 70% Метан

 

Мерцедес-Вито 2007 г. Преработен на 30% Дизел - 70% Метан

Мерцедес-Вито 2007 г. Преработен на 30% Дизел – 70% Метан

 

Нисан Терано 2.7TD Преработен на 30% Дизел - 70% Метан

Нисан Терано 2.7TD Преработен на 30% Дизел – 70% Метан

 

Пежо 307 2.0 HDI Преработен на 30% Дизел - 70% Метан

Пежо 307 2.0 HDI Преработен на 30% Дизел – 70% Метан

На кои автомобили може да се монтират газови уредби?

Теоретически, технически и практически погледнато газови уредби може да се монтират на всички автомобили, които се задвижват от двигатели с вътрешно горене. В това число и на автомобилите с дизелови или турбодизелови двигатели.

Последните години производителите на газови уредби постоянно усъвършенстват разработваните от тях модификации на газов инжекцион. Последните модели успешно могат да се монтират на автомобили с бензинови двигатели от последно поколение. На пазара се предлагат разнообразни решения  и за по – старите типове бензинови двигатели.

Конверсиите дизел на метан и дизел на пропан бутан, все още не са добили достатъчна популярност. Те намират приложение основно при товарните автомобили и автобусите. Но с поскъпването на дизела се наблюдава засилен интерес за монтиране на такъв тип газови уредби при автомобилите 4х4, а и при някои леки автомобили, които се експлоатират интензивно.