Свойства на Автомобилните Газови Системи

Използването на пропан бутан или природен газ (метан) за гориво  е напълно безопасно. Изграждането и експлоатацията на автомобилните газови уредби се регулира стриктно. Също така при разглеждане на безопасността при използването на  пропан бутан и природнен газ, трябва да се посочат – температурата на възпламеняване и пределната концентрация на взривяване. В таблицата са посочени свойствата на основните горива използвани за двигатели с вътрешно горене

Свойства

Природен газ

(метан)

Бензин

Дизел

Пропан бутан

Взривоопасна концентрация;Долна , %Горна,  % 515 1.47.6 0.65.5 2.19.5
Температура на самозапалване, º С 550 301 230 450

 

Температурата на възпламеняване на природния газ е по-висока от тази на другите посочени течни горива. Също така за получаването на взрив е необходимо образуването на взривоопасна смес, тоест гориво въздушна смес в определени концентрации. Природният газ е по-лек от въздуха и при евентуално изтичане се издига и разсейва в атмосферата, без да може да направи опасна концентрация. Същевременно газовите съоръжения снабдени с газ сигнализатори преустановят подаването на газ. При другата форма за съхранение и транспортиране на природният газ, а именно в бутилките е под налягане изключва проникването на въздух, за разлика от резервоарите с бензин и дизел, където винаги има въздух и особено през летните месеци опасността е значителна.