Промени в българското законодателство касаещи регламентиране на монтиране и експлоатация на автомобилни газови уредби

С постановление  №338 от 09.12.2011г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет (обнародвано в Държавен вестник бр.99 от 16.12.2011г.),  от 01.01.2012 г. в Наредба за устройството, безопасността, експлоатацията и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове са заличени всички текстове отнасящи за автомобилни газови уредби. От началото на 2012 година наредбата не се отнася за автомобилните газови уредби.

При обнародване на нова наредба или друг регламентиращ документ относно монтирането, експлоатацията и прегледите на автомобилни газови уредби, ще Ви информираме свовеременно.

Още правна информация.