Пести ли пари използването на газови уредби?

Автомобилни газови уредби се използват основно поради екологични или  финансови съображения.  В Северна Америка водеща е екологията, но в Европа основен мотив за монтирането на газови уредби е финансовият. Цената на втечнените въглеводородни газове (пропан бутан, LPG, метан) е с около 50% по-ниска от цената на бензина и дизела. Но автомобилните газови уредби имат и технически предимства, които също водят до пестене на пари откъм техническа поддръжка

Преди да започна искам да отбележа, че газовите уредби са съвместими с чип тунинг!

Сместа от пропан бутан има октаново число 108, това е много повече от, който и да е бензин предлаган на пазара. Газа изпълва целия обем на горивната камера преди възпламеняване и изгаря в цилиндрите на двигателя без детонации, като образува по-малко нагар по запалителните свещи, и предизвиква по – малко окисляване на двигателното масло.  След монтиране на автомобилни газови уредби, двигателите работят в по-благоприятен режим, това води до увеличаване на ресурса им с 30 -40%. Използването на газови уредби удължава експлоатационните параметри на ламбда сондиите  и катализаторите, а това са сравнително скъпи детайли.

При конверсиите дизел на метан, поради чувствителното намаляне на отделящите се при изгарянето на дизела – сяра, серни окиси и сажди, се увеличава периода, през който  с необходимо да се извършва подмяна на филтър за твърди частици (DPF).