Основни елементи на газови уредби тип газов инжекцион

Производителите на газови уредби предлагат разнообразна гама от системи тип газов инжекцион. Комплектовката е различна, но всеки газов инжекцион има следните основни елементи:

–          Редуктор-изпарител  –  за оптимална  работа на двигателя е нужно, втечненият газ от резервоара да се трансформира предварително в газообразно състояние чрез изпаряване и след това неговото налягане да се понижи до зададените параметри. Тези операции се извършват от редуктор-изпарител.  В общо тяло са комбинирани, топло преобразовател и един едностепенен или двустепенен филтърен редуктор за налягане. Всеки редуктор-изпарител за газов инжекцион има определена производителност.

–          Електромагнитен клапан за газ –  затворен спирателен вентил  действащ на принципа на електромагнитна индукция. Контролира се с регистриране на електрически сигнал. Поставя се на тръбите подаващи газов флуид към регулатора. В повечето електромагнитните клапани използвани за газови уредби има сепаратор за твърди частици.

–          Сонда /мултиклапан или още нивомер/ – монтира се на бутилката,  изпълнява стандартната функция да позволява зареждане до определено ниво или 70% от вместимостта на съда. Освен това показва наличното количество газ в бутилката. При всички газови уредби сондата разполага с няколко типа защити и задължително притежава един или два крана за механично спиране на газа. Най-съвременните модели,  така наречените евро сонди, освен всички задължителни защити притежават и електро регулатор, който стопира изхода на бутилката, когато се загаси двигателя на автомобила.  Така подсигурява допълнителна безопасност на уредбата.

–           Филтър за изпарената газ – служи за предпазване на рейката от запрашване. Представлява тяло от алуминиев корпус с два винтила, за вход и изход на газа. Сепариращото тяло е от полиестерен материал.  Поставя се между изпарителя и рейката.

–          Ключ газ/бензин – малко електронно ключе, чрез което се осъществява цялата връзка с инсталацията. Вгражда се на арматурното табло и дава възможност на водача на превозното средство да контролира режима на работа – на газ – автоматичен или на бензин. Указва наличието на гориво в бутилката /ако има сензор за ниво/.  Издава звуков и светлинен сигнал при промяна на ползваното гориво. При свършване на газа и автоматично преминаване на бензин издава продължителен звуков сигнал..

–          Рейка за впръскване на газ  /така наречения зъбен гребен/ – електромагнитни дюзи за впръскване на флуид под налягане, който са захванати в тяло с алуминиев корпус.  Всяка рейка притежава от една до четири дюзи. На база съпротивление на бобините намотки има бързи и бавни рейки, според дадения автомобил се избира рейка с нужната му скорост. Всяка рейка има дадени параметри за хода на буталцата, след пробег на повече километри или употреба на лоша газ, тези параметри се променят и оттам се променя подаваното към двигателя количество гориво. Препоръчително е след пробег от 40-70 000 км. рейката да бъде проверена и да се напасне с висока прецизност на специален микрометърен стенд.

–          Електронен блок за упраеление на газов инжекцион –  вид микропроцесор, съизмерим по технически характеристики с бензиновия компютър на превозното средство.  Получава  данни от бензиновото ECU и от собствените сензори на монтирания газов инжекцион, разчита данните, след което ги обработва и разпределя доставката на газ, чрез газовите дюзи. Микропроцесорите на газовите уредби, имат заложен собствен алгоритъм за самопренастройване на уредбата, чрез него става възможно примерни първоначални настройки, като се задава една персонална горивна крива, която не е чак толкова прецизна. Това програмиране не е достатъчно за оптималната работа на инсталацията, нужно е да се направи финна настройка в движение, като се оптимизират тези персонални параметри спрямо даденото превозно средство, само при движение можем да се разбере, какви са необходимостите на дадения двигател.

–          Резервоар / бутилка за газ/ –  съд за съхранение на газовия флуид . При газови уредби за пропан- бутан  е разчетен за работно налягане 1,6 МРа  и изпитателно налягане 2,4 МРа. Естествено щом е съд под налягане задължително подлежи на технически преглед, като при инсталирането се издава  паспорт на съда. Всяка година минава на профилактика, като се отбелязва с подпис и печат в паспорта, а на бутилката се поставя стикер за техническа й годност. Основно изискване за безопасност на бутилката е резервоарът да се запълва не повече от 70% от вместимостта му. За подсигуряване на това условие към резервоара се поставя мулти регулатор или сонда.

–          Сензори за газов инжекцион – поставят се при инсталирането на газави уредби, чрез тях газовия софтуер черпи данни за нужните му параметри. Задължително всеки газов инжекцион притежава температурен сензор на изпарителя,чрез него електронният блок определя при каква температура да се премине автоматично на газов флуид. Препоръчително е да се монтира температурен сензор на рейката за впръскване. Той служи за разпределение на подаваното гориво спрямо температурата на рейката. При някой инсталации се замерва вакум от смукателния колектор. Използва се и сензор за налягане, който проследява налягането на изпарителя. Тези два сензора за вакум и налягане, могат да бъдат комбинирани в едно, така подават комбинираните параметри или така нареченото диференциално налягане.