Необходима ли е по-честа подмяна на въздушния филтър при автомобилите с газови уредби

 

При автомобилните с газови уредби е необходимо  по – голяма количество въздух за образуване на горивната смес. Замърсеният въздушен филтър има намалена пропускливост. Ако експлоатирате автомобил, който работи с бензин или дизел, това не е сериозен проблем. Но при автомобилите с газови уредби при замърсен въздушен филтър се намалява  динамиката и се  увеличава разхода на гориво.

Природните и климатичните условия в нашата страна са такива, че запрашеността на въздуха през по – голямата част от годината е висока. Това налага при експлоатацията на автомобили с газови уредби и при конверсиите дизел – метан (дизел – LPG), периодично на всеки 7 – 8000 км., да се извършва проверка на въздушния филтър и ако е  замърсен просто да се подмени с нов.