Използването на АГУ оказва ли влияние върху клапаните на двигателя?

При бензиновите и дизеловите двигатели, с течение на времето по клапаните се образува нагар. Причина за появяването му са  твърдите частици, които се  отделят при изгарянето на горивото. При използването на газови уредби, количеството на твърдите частици значително намалява, което от своя страна би трябвало да доведе и до намаляването на нагара. От друга страна теоретично погледнато при използването на газови уредби клапаните работят при по – висок температурен режим, което би трябвало да доведе до намаляване на техния ресурс. Практиката показва, че използването на правилно монтирани газови уредби не влияе на състоянието на клапаните. Ако изберете сервиз за  газови уредби, където качествено ще си свършат работата по монтажа и настройката на АГУ, не трябва да се притеснявате за състоянието на клапаните.