Газови уредби на метан, предимства

Природният газ като ресурс се характеризира с редица предимства, ще посочим част от тях. Това предимство се отнася и за автомобилите с газови уредби и с газов инжекцион или конвенционални АГУ.

По-икономично – Един от главните въпроси при използването на природен газ (метан) вместо електричество, течно или твърдо е въпросът за икономическата целесъобразност от тази замяна. В общия случай цената на природния газ е с пъти по-ниска от тази на течните горива. Един кубичен метър природен газ преизчислен като енергиен еквивалент се равнява на един литър леко гориво (нафта или бензин) и на 1,35 Кг. Пропан-бутан при относително тегло 0,8. Това е в сила и за автомобилите. Реално кубик метан в кола с газова уредба е еквивалент на литър основно гориво. Ето и примерна таблица:

Вместимост в литри / Количество метан кг / Равностойност на бензин литри / Пробег в км при разход 9л/100 км
30    5,16    8,25    92
40    6,875    11    122
42    7,94    11,55    128
56    9,625    15,4    171
58    9,668    15,95    177

По-екологично – Използването на природен газ (метан) води и до намаляване на вредните емисии. Източници на емисии на вредни вещества и парникови газове има във всички сектори на икономиката на страната. Основните източници на тези замърсители са:
•    Производството на енергия в топлоелектрическите централи;
•    Горивните процеси в индустрията (в т.ч. и производството на електроенергия);
•    Битовото горене;
•    Добивът и преработката на изкопаеми горива;
•    Селското стопанство;
•    Третирането и депонирането на отпадъци;
•    Не-горивните производствени процеси;
•    Транспортът.

При изгарянето на 1000 м3 природен газ и еквивалентните количества мазут в отоплителна централа и въглища в бита се отделят:

Съпоставка на горива  – въглища, мазут и природен газ

Вредни вещества    Въглища    Мазут    Природен газ
Серни оксиди, kg    198,45    65,56    0
Азотни оксиди, kg    6,78    6,88    1,7
Въглероден оксид, kg    5,81    0,57    0,68
Въглероден диоксид, kg    2934    4188    1897
Тежки метали, kg    0,421    2,377    0,005
Прах /сажди/, kg    46,63    1,15

Газовите уредби намаляват вредните емисии!

Газов инжекцион…!!! Защо да избера газов инжекцион ? Струва ли си  да плащам безбожно скъпо гориво ?  Имали смисъл от газова уредба ?  Това са въпроси, които всеки един от нас си задава, когато спре на бензиностанцията. Новите газови инжекционни системи са създадени с тази цел – да се наслаждаваме на шофирането , и  то на приемлива цена.

Газовите и метанови инжекционни системи последно поколение предлагани от нас са със съвременна електроника. Тя се управлява от софтуер , позволяващ прецизно дозиране на количеството гориво, постъпващо в двигателя, изключително гъвкави настройки.